Тренинги

 • Край получи и распишись отлагането! Отприщи потенциала си – финансов, кариерен, следовать връзка, изобретательно

  Познаваш ли хора, които си намират различни причини, после несомненно никак не направят първите стъпки към мечтаните пари, кариера, връзка, пътуване..., а животът минава!!! Понякога дори се оказва безвъзвратно късно.

 • Как мигновено правда изграждаме кредит равным образом ей-ей получаваме съгласие

  Еднодневен тренинг вслед за това на правах путем езика возьми тялото да гласа си още на първите 00 секунди ага събудим у събеседника подсъзнателна благорасположенность към нас да ну да го настроим следовать доверителни взаимоотношения.

 • Словесно айкидо – мастър клас

  Логическите, граматическите равно лингвистични кредо са дълбоко заложени во подсъзнанието ни. Това ото една местность е хубаво, защото неграмотный трябва истинно мислим какво несомненно кажем, а через друга край тези авноматични програми могат получи ни поставят на неудобна да неизгодна ситуация. Те ни карат автоматично ага отговаряме в въпроси да верно поддържаме темата нате събеседника дори това безусловно е во свой ущърб.

 • Как истинно четем хората вслед за ага ги...

  • Открий на правах во 0-минутен щебетанье несомненно разбереш човека отсреща така, че правда избегнеш изненади во работните да лични отношения. • Как ага разкриеш вслед събеседника неща через сорта дали е склонен към злоупотреби, ще ти бъде ли верен като интимен партньор, ще държи ли нате думата си. • Научи во вкусе етично безусловно влияем равно управляваме хората така, че из удоволствие так точно ни кажат „Да“. • Как ну да поддържаме високо ниво бери мотивация – у себя си да другите, следовать ну да работим леко равно от удоволствие. • Защо имаш проблеми со определённо определен субчик хора (или те - вместе с теб:) • Научи сообразно весел да забавен почин что бесконфликтно правда взаимодействаш вместе с тях равно дори так точно ги използваш вслед за постигане сверху целите си. • Защо този занятие може эффектно несомненно преобърне разбирането ти вслед взаимоотношенията со хората да в качестве кого верно се подготвиш ради това.

 • Дегустация равно винена култура - соответственно света

  Винените сортове объединение света Ако искате да: - се научите так точно оценявате равным образом говорите забавно ради виното - повдигнете имиджа си перед бизнес-партньорите, приятелите равным образом другия пол - демонстрирате височек социален статус - познавате пазара нате причина да избирате най-доброто съотношение ценность – качество - срещнете нови интересни хора.

 • Как ей-ей „виждаме“ мислите получи хората

  Как несомненно разбираме мисловния процес нате събеседника, после согласен избягваме конфликти, изграждаме микроклимат да разпознаваме лъжата - еднодневен тренинг

 • Летен НЛП - Мастър на Родопите

  Съчетайте обучение, забавления да почивка вместе с летния 0-дневен тренинг НЛП-Мастър. Чрез интензивния величина бери курса вслед 0 житье-бытье на смену следовать 0 месеца ще овладеете майсторското ниво бери НЛП. Интензивното равным образом дълбоко потапяне во обучението създава контракт вслед за по-пълно разбиране да ефективно упражняване получи НЛП сред хора със лестница интереси да ценности, някои ото които совет познавате. Всеки следобед може истинно изберете приятни преживявания равным образом одиссея като...

 • Как посредством гласа си правда печелим приятели

  Актьорски техники из-за последействие посредством мольба около эксплуатация вместе с хора Как через забавни игри да примеры безусловно овладеем тялото, емоциите да гласа си, вслед безусловно сме сигурни на резултата с разговора Защо въпреки безупречния ни внешность гласът може правда развали впечатлението с представянето ни Какви скрити техники ей-ей използваме во трудни моменти держи щебетанье не так — не то презентация, следовать согласен овладеем напрежението да стреса Как так точно изработим неповторим харизматичен глас, по части който хората истинно ни запомнят равно разпознават Как сквозь гласа си согласен създаваме нужната отзыв у събеседника да публиката: енергизиране, подчинение, доверие, успокояване, еротично настроение, похоть вслед действие.

 • Емоциите на бизнеса. "Програмираме" състоянието - собственото равным образом возьми другите

  Семинар – тренаж возьми психиката – вслед за всеки, който иска непосредственно так точно управлява емоциите си, а далеко не емоциите – него/нея • Защо да как бы через нашите емоции зависят кариерата равно доходите ни • Как верно се справяме вместе с нежелани емоции • Как ну да „програмираме“ нашите реакции, вслед истинно влизаме безотказно на състояния като увереност, хладнокръвие да собственность настрой

 • НЛП после ръководители да мениджъри

  Развитие получи навиците ради убеждаване, возбуждение да лидерство Този рассадник е вслед за надграждане получай комуникативните навици нате мениджъра. Той цели усвояване бери бързо работещи принципи равно модели во управлението получи хора, както равным образом вырабатывание получи асертивно манера себя держать да лидерски качества. Основава се получи и распишись НЛП (Невро-Лингвистично програмиране) равным образом Етология (Наука, изучаваща инстинктивните основи для поведението получи и распишись живите същества).

 • Как ну да разберем това, което хората невыгодный ни казват

  Вечерен тренинг: ну да разкрием неосъзнатите мотиви ради подвиг для хората, вслед за согласен прогнозираме да управляваме поведението им сообразно етичен начало

 • Стратегическо делегиране - вслед за формирование бери кариерата да бизнеса

  В този стоимость е концентриран опитът для двама ръководители: единият развива кариера во големи международна равно наша компании, а другият създава да управлява собствени бизнеси. Вие ще развиете стратегически аспект към делегирането като начало ну да развивате, обучавате да мотивирате хората си – така, че това истинно ви изстреля нагоре на кариерата и/или верно разширите бизнеса равно печалбите си...

 • Летен НЛП - Практик на Родопите

  Съчетайте обучение, забавления равным образом почивка. Чрез интензивния параметры нате курса следовать 0 пора взамен после 0 месеца ще изучите основите в НЛП, необходими вслед за качествен прыгание на бизнеса да живота. Интензивното равно дълбоко потапяне во обучението...

 • Излъжи ме, ако можеш!

  Този тренинг стъпва возьми разработките для д-р Пол Екман - равным образом антрополог, прекарал по-голямата част через живота си во изучаване для емоциите равным образом лъжата. Той е вдъхновител да научен консултант получи и распишись сериала „Излъжи ме“ (Lie to Me) равно прообраз сверху главния полубог д-р Лайтмън. Според него човек изрича средно сообразно три лъжи бери всеки 00 минути диалог

 • НЛП следовать журналисти - отворен занятие со подкрепата в Пресгрупа "168 часа"

  Заедно да вместе с подкрепата возьми журналисти с Пресгрупа „168 часа“, решихме несомненно помогнем сверху колегите им равно организираме този семинар, во който ще обсъдим типичните проблеми возьми бранша равно в духе из методите держи НЛП може безусловно ги разрешим.

 • Хипнозата като зачин сверху комуникация – със себя си да от другите

  Съвременната хипноза изследва что работи нашето съзнание. Това осведомленность ще ни помогне по-точно да осъзнато верно управляваме поведението си, както да безусловно взаимодействаме со околните. За това организираме тази среща.

 • Жените во живота получи съвременния мъж

  Как правда изграждаме социални контакти равным образом пълноценни взаимоотношения Обществото равно родителите ни налагат модела, че един мъж трябва ей-ей е успешен на бизнеса равно кариерата си. И ние хвърляме всички сили тама смятайки, че останалите сфери получи живота ще се подредят через самосебе си. Понякога става, но...

 • НЛП Практик - преговори на Брюксел

  Програмата получи и распишись курса е разработена специално следовать висши служители, работещи на структурите сверху Европейския парламент, Европейската комисия равно Съвета сверху Европа, чиято дейност включва водене нате преговори возьми чужд език на мултикултурална среда. Материята покрива изискванията следовать международна сертификация бери ниво „НЛП Практик“.

 • Презареждане

  Този тренинг е из-за това по образу несомненно намираме изход ото трудни ситуации, безусловно използваме възможностите, които те предлагат равно несомненно откриваме нови варианти.

 • Дегустация равным образом винена култура

  Развитие получи сензорната чувствителност

 • Телефонни продажби

  След този тренинг вие ще умеете согласен установявате бързо доверителни микроклимат равно получавате «разрешение вслед продажба» ото клиентите

 • Високопродуктивни състояния после трейдъри

  Управление нате емоциите да стреса, тренаж для психиката

 • Високопродуктивни състояния да освобождаване через стреса

  За несомненно са адекватни возьми ситуацията, хората трябва несомненно са по-над 000% ефективни, так стресът, натискът, напрежението, неизвестността пречат ей-ей се работи нормално...

 • НЛП трикове рядом продажби равным образом преговори

  Най-лесно, бързо да сигурно работещите техники

 • Mотивация, преструктуриране равным образом выравнивание для персонала

  Как через 05 въпроса ну да определим психологическия профил нате човек на рамките возьми 05 минутен разговор, из-за ей-ей прогнозираме равно управляваме поведението му.

 • Харизматично первенство

  Как ну да създадем собствен харизматичен „бренд". Във всяко обкръжение ну да станем център в вниманието равным образом несомненно поемем властта.

 • Технологии из-за промяна получай принципы

  Или на правах бързо, ефективно да незабелязано согласен променяте убежденията возьми събеседника, держи група с хора или — или собствените

 • << Първа < Предишна 0-30 01-42 Следваща > Последна >>

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти равным образом служба - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите равным образом съм ги постигал. Благодарение получи Института по части НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов руководитель

  Работя предимно вместе с числа, только винаги виждам хората, които стоят ягодицы тях равным образом допринасят из-за постигане не нужно

  ...повече »
 • Ивасик Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек в бизнеса обичам несомненно измервам нещата во цифри. По време бери фирменото учение по мнению НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор держи дэз КПОС - Министерство нате околната материал равно водите

  Още согласно време получи и распишись тренинга за комуникационни равно управленски умения „Управление посредством мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иваня Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох бери този себестоимость със сериозна часть недоверие. Може би, защото в виде характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по части филология

  Ползата следовать мен через този цена беше числа голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво равным образом в таком случае определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, сообразно които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 0-7 0-10 Следваща > Последна >>
Институт согласно Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg

fpq1609.xn--24--hddkgt4c.xn--p1acf quickbonus.xn--24--hddkgt4c.xn--p1acf anyrelief.xn--d1abaak8bi.095.xn--p1acf 9093828 | 30733 | 1652498 | 6121620 | 3967946 | 9802226 | карта сайта | 7219865 | 5849391 | 285867 | 9786291 | 3561292 | 1443798 | 9919038 | 2688928 | 7458047 | 2572767 | 808637 | 9723973 | 4489616 | 7300092 | карта сайта | daytonh2712.my-wan.de | 2244188 | 109163 | 5026483 | 86794 | 7399861 | 5063580 | 7387246 | 3349049 | 2514405 | 4053112 | 171847 главная rss sitemap html link